Freifahrt für Schutzsuchende aus der Ukraine entfällt ab Juni

Donnerstag, 26. Mai 2022

Здобувачам притулку з України вигідно мати Карту мешканця Лейпцигу (Leipzig Pass): проїзд за квитком за 9 євро (9-Euro-Ticket) або за пільговим проїзним, що видається на підставі Карти мешканця Лейпцигу (Leipzig Pass Mobil Card)

Починаючи з червня, по всій Німеччині закінчується правило про безкоштовний проїзд претендентів на притулок з України в громадському транспорті ближнього сполучення. У той же час, у ФРН продовжує неухильно забезпечуватись надійна ситуація з базовим фінансовим забезпеченням претендентів на притулок з України за допомогою відповідних прийнятих положень. З метою дотримання принципу рівного ставлення до всіх, діюче останніми місяцями правило безкоштовного проїзду для українців у громадському транспорті ближнього сполучення по всій Німеччині припиняє свою дію, починаючи з 1 червня 2022 року.

І далі їздити у громадському транспорті міста Лейпцига на вигідних умовах

Здобувачам притулку з України пропонується не лише квиток за 9 євро, але й на підставі нового правила надається право на отримання Карти мешканця Лейпцигу, яке надається будь-якому малозабезпеченому мешканцю міста Лейпцига. Вона дозволяє не тільки відвідувати спортивні та культурні установи на пільгових умовах, а й дає можливість пільгового проїзду у муніципальному громадському транспорті. Таким чином, власники Карти мешканця Лейпцигу можуть пересуватися за спеціальною пільговою ціною за проїзним, що видається на підставі Карти мешканця Лейпцигу, який також представлений у формі зручного абонементу, що має ще більшу знижену ціну.

Причина запровадження правила безкоштовного проїзду

З моменту початку війни в Україні дуже багато людей подалися у пошуках захисту до країн Європейського Союзу і, зокрема, до Німеччини. Для того, щоб в умовах страждань та поневірянь полегшити їм прибуття та звикання, понад 600 підприємств громадського транспорту, що входять до Об'єднання німецьких транспортних підприємств, ухвалили рішення про запровадження положення про безкоштовний проїзд без бюрократичної тяганини. Такий жест солідарності у винятковій гуманітарній ситуації, що склалася, без сумнівів зняв певне навантаження з новоприбулих. Проте, з самого початку було очевидно, що це правило не діятиме постійно і втратить свою силу після набуття чинності положень про соціальне забезпечення претендентів на притулок.

Детальна інформація:

  • Карта жителя Лейпцигу (Leipzig-Pass) у місті Лейпцигу: www.leipzig.de/leipzig-pass
  • Проїзний документ Лейпцизьких транспортних підприємств (LVB), що видається на підставі Карти мешканця Лейпцигу (Leipzig-Pass-Mobilcard): www.L.de/vielfahrer
  • Квиток за 9 євро (9-Euro-Ticket) у Лейпцизьких транспортних підприємствах (LVB): www.L.de/9-euro-ticket

Соискателям убежища из Украины выгодно иметь Карту жителя Лейпцига (Leipzig Pass): проезд по билету за 9 евро (9-Euro-Ticket) или по льготному проездному, выдаваемому на основании Карты жителя Лейпцига (Leipzig Pass Mobil Card)

Начиная с июня, по всей Германии истекает правило о бесплатном проезде соискателей убежища из Украины в общественном транспорте ближнего сообщения. В то же время, в ФРГ продолжает неукоснительно обеспечиваться надёжная ситуация с базовым финансовым обеспечением соискателей убежища из Украины с помощью соответствующих принятых положений. С целью соблюдения принципа равного отношения ко всем, действовавшее в последние месяцы правило бесплатного проезда для украинцев в общественном транспорте ближнего сообщения по всей Германии прекращает своё действие, начиная с 1 июня 2022 года.

И дальше ездить в общественном транспорте города Лейпцига на выгодных условиях

Соискателям убежища из Украины предлагается не только билет за 9 евро, но и, на основании нового правила, даётся право на получение Карты жителя Лейпцига, которое предоставляется любому малообеспеченному жителю города Лейпцига. Он позволяет не только посещать спортивные и культурные учреждения на льготных условиях, но и даёт возможность льготного проезда в муниципальном общественном транспорте. Так, обладатели Карты жителя Лейпцига могут передвигаться по специальной льготной цене по проездному, выдаваемому на основании Карты жителя Лейпцига, который также представлен в форме удобного абонемента, имеющего ещё более сниженную цену.

Причина введения правила бесплатного проезда

С момента начала войны на Украине очень много людей подались в поисках защиты в страны Европейского союза и, в том числе, в Германию. Для того чтобы в условиях страданий и лишений облегчить им прибытие и привыкание, свыше 600 предприятий общественного транспорта, входящих в Объединение немецких транспортных предприятий, приняли решение о введении положения о бесплатном проезде без бюрократических проволочек. Такой жест солидарности в сложившейся исключительной гуманитарной ситуации без сомнений снял определённую нагрузку с новоприбывших. Однако, с самого начала было очевидно, что данное правило не будет действовать постоянно и утратит свою силу после вступления в силу положений о социальном обеспечении соискателей убежища.

Подробная информация:

  • Карта жителя Лейпцига (Leipzig-Pass) в городе Лейпциге: www.leipzig.de/leipzig-pass
  • Проездной документ Лейпцигских транспортных предприятий (LVB), выдаваемый на основании Карты жителя Лейпцига (Leipzig-Pass-Mobilcard): www.L.de/vielfahrer
  • Билет за 9 евро (9-Euro-Ticket) в Лейпцигских транспортных предприятиях (LVB): www.L.de/9-euro-ticket

Schutzsuchende aus Ukraine profitieren von Leipzig Pass – Unterwegs mit 9-Euro-Ticket oder Leipzig Pass Mobil Card

Ab Juni entfällt die deutschlandweite Regelung für Schutzsuchende aus der Ukraine zur kostenfreien Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Gleichzeitig wurde durch den Bund die wirtschaftliche Situation von Schutzsuchende aus der Ukraine durch die erlassenen Regelungen zur Grundsicherung nachhaltig gewährleistet. Zur Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes wird damit einhergehend die in den letzten Monaten gültige ÖPNV-Freifahrtregelung für Ukrainer deutschlandweit zum 1. Juni 2022 enden.

Weiterhin günstig mit dem ÖPNV in Leipzig unterwegs

Schutzsuchenden Ukrainern steht nicht nur das 9-Euro-Ticket-Angebot offen, sondern sie haben mit der Neuregelung, wie jeder Leipziger mit geringem Einkommen, Anspruch auf den Leipzig-Pass. Dieser ermöglicht nicht nur die kostengünstige Nutzung von kulturellen und sportlichen Einrichtungen sondern auch des städtischen Nahverkehrs. So sind Leipzig-Pass Inhaber besonders preiswert mit der Leipzig-Pass-Mobilcard unterwegs, die es zudem nochmals reduziert auch im bequemen Abonnement gibt.

Hintergrund der Freifahrtregelung

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine suchten sehr viele Menschen Schutz in den Ländern der Europäischen Union und somit auch Deutschland. Um ihnen in Anbetracht von Leid und Entbehrung die Ankunft und Eingewöhnung zu erleichtern, hatten sich die über 600 im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen organisierten ÖPNV-Betriebe zur Einführung einer unbürokratischen Freifahrtregelung entschieden. Diese solidarische Geste hatte in der aktuellen humanitären Ausnahmesituation zweifelsohne eine gewisse Last von den Neuankömmlingen genommen. Von Anfang an war jedoch klar, dass dieses Angebot nicht dauerhaft gelten und nach Inkrafttreten einer sozialen Absicherung der Schutzsuchenden auslaufen wird.

Weiterführende Informationen:

nach oben